การวิเคราะห์โครงการ Archive

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการประเมินผล ตอน 1

หลายคนอาจมีความเชื่อว่าการประเมินแบบเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ (With-in & With-out Project) เป็นการประเมินที่ถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสียกับผลวิเคราะห์โครงการ

เมื่อหัวค่ำของคืนวันเสาร์ในเดือนกรกฎาคม สารวัตรไกร หัวหน้าสำนักงานตำรวจเมืองเรดซอยล์ ประกาศนโยบายเพิ่มกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยร้านค้าในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเรดซอยล์

มูลค่าซาก คืออะไร

Terminal Value คือจำนวนเงินก้อนสุดท้ายที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยเงินจำนวนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อยุติโครงการและนำสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ออกมาขายทอดตลาด