Archive | การวิเคราะห์โครงการ RSS feed for this section

ข้อดีของการประเมินผลกระทบแบบก่อนและหลังดำเนินโครงการ

4 Sep

5645680_s

ถึงแม้ว่าวิธีประเมินผลกระทบก่อนและหลังดำเนินโครงการ (before-after project) จะมีข้อผิดพลาดอย่างมากแต่การประเมินรูปแบบนี้ยังมีข้อดีคือสามารถนำไปใช้กับการติดตามข้อมูลระหว่างช่วงเวลา (Monitor) Continue reading “ข้อดีของการประเมินผลกระทบแบบก่อนและหลังดำเนินโครงการ” »

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการประเมินผล ตอน 2

4 Jul

5645680_s

การประเมินแบบระยะเวลาก่อนและหลังดำเนินโครงการ (Before – After Project) เป็นการติดตามผลลัพธ์ของโครงการระหว่างสองช่วงเวลาขึ้นไป โดยมีข้อกำหนดของการประเมินคือหากเวลาผ่านไปแต่ผลลัพธ์ที่ประเมินได้นั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลง แสดงว่าการดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ จึงสรุปไปว่าโครงการไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ทว่าลองพิจารณาตัวอย่างข้างล่างนี้ Continue reading “ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการประเมินผล ตอน 2” »

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการประเมินผล ตอน 1

2 Jul

5645680_s

หลายคนอาจมีความเชื่อว่าการประเมินแบบเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ (With-in & With-out Project) เป็นการประเมินที่ถูกต้อง Continue reading “ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการประเมินผล ตอน 1” »